News

De muziekwereld is aan een grote transformatie bezig. Muziek beluisteren doet men meer en meer online. CD’s en vinylplaten worden bijna niet meer gemaakt, laat staan verkocht, en jawel, miss Corona heeft nu zelfs ook live-concerten naar de digitale/virtuele wereld gestuurd.

 

Maar er blijkt nogal wat verwarring te bestaan rond downloaden en/of streamen van muziek, daarom even wat duiding:

 

Online muziek beluisteren heet “streamen” en er zijn verschillende platforms waarmee dit mogelijk is: Spotify, Amazon Music, YouTube , Apple Music , Deezer, Napster, … , waar je ook naar de muziek van La Galeria kan luisteren.

Zij hebben allemaal inmiddels al miljoenen leden over de hele wereld. Een account/registratie op één van deze platforms is gratis, maar tegen betaling (standaard €9,99/maand) krijgt men uiteraard meer service en mogelijkheden en kan men, zoals op Spotify bijvoorbeeld, muziek beluisteren zonder onderbreking met advertenties.

 

Muziek “downloaden” wil zeggen dat je ze op je eigen harde schijf/geheugen zet zodat je, net zoals je vroeger een plaat/CD kocht, de muziek steeds bij de hand hebt. Legaal downloaden van muziek kan meestal enkel tegen betaling. Ga naar de website van

LA GALERIA MUSIC STORE waar je nu al onze muziek, fragmenten ervan en nog veel meer kan downloaden, sommige ervan zijn zelfs gratis.

 

Voor de artiest zelf, wij dus, heeft deze evolutie voor- en nadelen. Inkomsten van de verkoop van platen/CD’s (en nu ook live-concerten) zijn er haast niet meer en om met je eigen muziek online 1 euro te verdienen moet een nummer al gemiddeld zo’n 400 keer gestreamd (= online beluisterd) worden.


Anderzijds is het via internet nu mogelijk om – in theorie althans – een publiek van over de hele wereld te bereiken. Daartoe is het belangrijk om zoveel mogelijk luisteraars (fans) te hebben die je muziek zelf verspreiden, delen, aanprijzen, in afspeellijsten plaatsen, enz. Stuur ons gewoon even een berichtje, dan kunnen we jou op de hoogte houden van nieuwe releases, concerten, enz. en door die informatie dan verder te delen kan jij ook bijdragen aan de bekendmaking van onze muziek.

The music world is undergoing a major transformation. More and more people are listening to music online. CD's and vinyl records are hardly made anymore, let alone sold, and yes, miss Corona has even sent live concerts to the digital/virtual world.


But there seems to be quite a bit of confusion around downloading and/or streaming music, therefore some clarification:


Listening to online music is called "streaming" and there are different platforms where this is possible: Spotify, Amazon Music, YouTube , Apple Music , Deezer , Napster, … , where you can also listen to the music of La Galeria.
They all already have millions of members all over the world. An account/registration on one of these platforms is free of charge, but for a small fee (standard €9,99/month) you will of course get more service and possibilities and like on Spotify for example, you can listen to music without interrupting advertisements.


Downloading music means that you put them on your own hard disk/memory so that, just like you used to buy a record/CD, you always have the music at hand. Legal downloading of music can usually only be done for a fee. Go to the website of

LA GALERIA MUSIC STORE where you can download all our music, fragments of it and much more, some of it you can download for free.


For the artist himself, that's us, this evolution has advantages and disadvantages. Revenues from the sale of records/CD's (and now also live-concerts) are almost non-existent and to earn 1 euro with your own music online, a song needs to be streamed (= listened to online) on average about 400 times.


On the other hand, it is now possible to reach - in theory at least - an audience from all over the world. Therefore it is important to have as many listeners (fans) as possible who distribute your music themselves, share it, recommend it, put it in playlists, etcetera.

Please send us a message, so we can keep you informed about new releases, concerts, etc. and then by sharing this information, you can also contribute to the promotion of our music.